Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wypracowania wariantów modeli biznesowych dla systemu Virtualna Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 22 września 2015 - 10:02, dnowinska

Wynik zapytania ofertowego dot. wypracowania wariantów modeli biznesowych dla systemu Virtualna Warszawa


W dniu 8 września 2015 r. zwrócono się do z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia testu użyteczności aplikacji Virtualna Warszawa.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

Innovatika sp. z o.o. - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

Capful Polska sp. z o.o. - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

F5 Consulting sp. z o.o. - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

Fundacja Rozwoju Regionalnego „Prometheus” - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

Pucek Consulting Bartłomiej Pucek  - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: F5 Consulting sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona w terminie, spełnia kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów sumując wagę dot. ceny i kryteriów jakościowych.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wynik_model_biz_vw.pdf, file size: 115.55 KB)
    Pobierz