Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zaangażowania Doradców w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 26 maja 2015 - 13:15, msadurska

Zaangażowanie w ramach projektu pn.: „Warszawa Przyjazna Wiekowi 3.0, czyli Sztuka dla edukacji cyfrowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęło 12 ofert:
1 Katarzyna Bielińska
2 Aleksander Brzozowski
3 Mariusz Dorot
4 Julita Gopsz-Stasiak
5 Beata Jaroszyńska
6 Patryk Kałowski
7 Tomasz Kochnowicz
8 Aleksandra Kozubska
9 Agata Kulińska
10 Ewa Mrozowicz
11 Łukasz Olszewski
12 Dariusz Wałachowski

Kierując się kryteriami oceny:
- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny,
- doświadczenie w szkoleniu osób w zakresie nowych technologii – 30% wartości oceny,
- wiedza w zakresie działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny,
- doświadczenie w projektach społecznych – 10% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny,
oraz uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Tomaszowi Kochnowiczowi i Aleksandrze Kozubskiej.

Wybrane oferty w największym stopniu spełniają kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 563.65 KB)
    Pobierz