Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 stycznia 2016 - 14:34, msadurska

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne, przy czym jedna osoba zrezygnowała z udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Kierując się kryteriami oceny (doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych w projektach społecznych – 30% wartości oceny, doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny, wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny, doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 10% wartości oceny, doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 13.01.2016 r., podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Małgorzacie Nawrot.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 383.12 KB)
    Pobierz