Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zaangażowania osoby do wdrożenia projektu Warszawski e-senior

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 11 lutego 2015 - 13:12, msadurska

Zaangażowanie osoby do wdrożenia projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania osoby do wdrożenia projektu Warszawski e-senior, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, wpłynęło 5 ofert, które spełniły wymogi formalne.

Kierując się kryteriami oceny (doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych w projektach społecznych – 30% wartości oceny, doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny, wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny, doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 10% wartości oceny, doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Małgorzacie Nawrot

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: wynik_najkorzystniejszej_oferty.jpg, file size: 614.22 KB)
    Pobierz