Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 stycznia 2016 - 14:23, msadurska

Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych dla seniorów, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, wpłynęła 1 oferta, które spełniła wymogi formalne.

Kierując się kryteriami oceny (doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny, wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 30% wartości oceny, doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 20% wartości oceny, doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 10% wartości oceny, doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 13.01.2016, podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Panu Wiktorowi Niziołkowi.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 367.93 KB)
    Pobierz