Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zaprojektowania, wykonania i zamontowania 14 tablic pamiątkowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 23 marca 2017 - 14:30, agryszka

Wynik zapytania ofertowego dot. zaprojektowania, wykonania i zamontowania 14 tablic pamiątkowych


Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie 14 tablic pamiątkowych, stanowiących oznakowanie domów pomocy społecznej – jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
W dniu 13.03.2017 r. opublikowano zapytanie ofertowe. W odpowiedzi na nie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych w terminie do 20.03.2017r. do godz. 9.00 wpłynęły następujące oferty:

1. Fajne Szyldy Bielańska Pracownia Szyldów i Reklam Andrzej i Michał Rudowscy s.c., ul. Perzyńskiego 9, 01-855 Warszawa;
2. Gama Lux Michał Latuszek,  ul. Bema 6/38, 05-480 Karczew;
3. MAGIT Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław;
4. dB Unlimited Ludmiła Śnieżko, ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa;
5. BLUE AREA Łukasz Kudaś, Skarszew 92a, 62-817 Żelazków.

Oferenci: Fajne Szyldy Bielańska Pracownia Szyldów i Reklam Andrzej i Michał Rudowscy s.c. oraz Gama Lux Michał Latuszek nie spełnili warunków przystąpienia do zapytania ofertowego.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: MAGIT Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław.
Uzasadnienie: Kierując się kryteriami oceny oferty (60% cena i 40% gwarancja), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia firmie „MAGIT Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław”.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_23_03_2017.pdf, file size: 420.21 KB)
    Pobierz