Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zatrudnienia koordynatora

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 stycznia 2014 - 8:42, ejozwiak

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro


Przedmiotem zamówienia było zatrudnienie koordynatora ds. informacyjnych i współpracy z podmiotami w Programie Warszawska Karta Rodziny.

 

W dniu 19 grudnia 2013 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

1.Łukasz Wieczorek – lukwieczorek@gmail.com

2.Michał Marszał - marszalu@onet.pl

3.Karol Kołbyk karol_kolbyk@o2.pl

4.Ewa Smoczyńska ewciasmoczynska@op.pl

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostały złożone następujące oferty:

l.p

Imię i nazwisko oferenta

CV

List motywacyjny

1

Wiktor Niziołek

tak

tak

2

Michał Marszał

tak

tak

3

Dorota Nowińska

tak

tak

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Wiktorowi Niziołkowi, za cenę 16 363,65 zł (brutto).

Uzasadnienie wyboru: kierując się kryteriami oceny (kryterium „wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej” – 40%, „doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych” – 20%, „kompetencje personalne w tym komunikatywność i umiejętność pracy w zespole” – 20%, „umiejętność redagowania treści” – 20%) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 9.01.2014r. podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Panu Wiktorowi Niziołkowi.

 Pani Dorota Nowińska podczas rozmowy oświadczyła, że rezygnuje z realizacji przedmiotowego zamówienia.

Załączniki

  1. 1.
    WYNIK POSTĘPOWANIA
    (plik: skmbt_c284e14011717000.pdf, file size: 382.55 KB)
    Pobierz