Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zatrudnienia na stanowisku ds. operacyjnych projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 3 lipca 2014 - 11:43, psliwowski

.


Wynik zapytania ofertowego dot. zatrudnienia na stanowisku ds. operacyjnych projektu.

Wynik zapytania ofertowego dot. zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika na stanowisku ds. operacyjnych projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Agnieszka Błaszczyk agnieszka.blaszczyk@onet.eu.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Agnieszce Błaszczyk.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę spełniającą w najwyższym stopniu wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu.