Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursu umiejętności internetowych (KUI)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 4 marca 2015 - 14:36, kmirgos

Wynik zapytania ofertowego dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursu umiejętności internetowych (KUI) dla maksymalnie 40 uczestników projektu pn.: „Wracam do pracy z certyfikatem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącezorganizowania i przeprowadzenia kursu umiejętności internetowych dla maksymalnie 40 uczestników projektu pn.: „Wracam do pracy z certyfikatem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wpłynęło 6 ofert, z których 2 spełniły warunki realizacji zamówienia.


Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 80% wartości oceny, doświadczenie wykonawcy – 20% wartości oceny), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: 

SOFTRONIC Sp. z o.o.  

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 57.27 KB)
    Pobierz