Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zorganizowania i przeprowadzenia powszechnych i innowacyjnych dzialań edukacyjno-integracyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 stycznia 2014 - 14:50, ejozwiak

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro


Zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnych i innowacyjnych działań edukacyjno-integracyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie wolnego czasu w aktywny i atrakcyjny sposób, zgodnie z założeniem Programu „Rodzina” na lata 2010-2020 w zakresie realizacji Priorytetu I, Celu 3 – dotyczącego otwarcia przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej.
Wartość zamówienia oszacowano w dniu 16 stycznia 2014 r. na kwotę, 18 000,00 PLN co stanowi równowartość 4 260,46 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).
W dniu 16 stycznia 2013 r. zwrócono się do 5 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) ZEBRA PROJEKT;
2) Zwalcz Nude Krystyna Radkowska
3) Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka";
4) Fundacja dla Somalii;
5) Przewodnicy wycieczek po Warszawie.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1) Krystyna Radkowska Marzec 2014 Wrzesień 2014 Warszawskie Dni Rodzinne III i IV edycja –    18 000,00 zł;
2) ZEBRA projekt – 50 000,00 zł;

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Pani Krystynie Radkowskiej na realizację Warszawskich Dni Rodzinnych Marzec 2014 Wrzesień 2014  III i IV edycja za cenę 18 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Kierując się kryteriami oceny ofert (kryterium „ceny” – 50%, „doświadczenie oferenta na podstawie dostarczonych referencji” – 30%, „zasięg terytorialny ilość dzielnic Warszawy na terenie których odbędzie się wydarzenie” - 20% ), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani: Krystynie Radkowskiej. Oferta pn. Marzec 2014 Wrzesień 2014 Warszawskie Dni Rodzinne III i IV edycja ww. firmy została uznana za najkorzystniejszą pod względem cenowym oraz zgodności ze specyfikacją zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 277.4 KB)
    Pobierz