Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot.opracowania „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 lipca 2015 - 13:08, ejozwiak

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018”


Zamówienie nie zostaje udzielone żadnemu z Oferentów z powodu braku ofert.