Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot.wynajęcia powierzchni na słupach ogłoszeniowych wraz z rozwieszeniem plakatów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 listopada 2012 - 9:12, ext.aplatek

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego wynajęcie powierzchni na 215 ulicznych słupach ogłoszeniowych wolnostojących na terenie m.st. Warszawy wraz z rozwieszeniem 215 sztuk plakatów imprezy „IX Warszawskie Spotkanie Wigilijne” (po jednym plakacie na każdym słupie)


 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia

 

1) Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych WAREXPO
           Sp. z   o.o.

2) AK Media Dystrybucja Agencja Reklamowa

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

AK Media Dystrybucja Agencja Reklamowa, Gdańsk

Uzasadnienie wyboru:

Firma AK Media Dystrybucja Agencja Reklamowa, ul. Stary Rynek Oliwski 18, Gdańsk złożyła najkorzystniejszą ofertę  pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz