Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego ewaluacji programów korekcyjno-edukacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 12 września 2014 - 14:28, agryszka

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego ewaluacji programów korekcyjno-edukacyjnych


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące  przeprowadzenia ewaluacji ex-post czterech programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanych na terenie m. st. Warszawy w latach 2011-2013 oraz wypracowania wystandaryzowanych narzędzi i procedur do prowadzenia ewaluacji w kolejnych latach

we wskazanym terminie złożona została 1 oferta, która spełniła wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., ul. Nalewki 5, lok.40, 00-187 Warszawa

Oferent zaproponował korzystną cenę za wykonanie usługi, posiada doświadczenie w ewaluacji programów społecznych, również w obszarze problematyki przemocy w rodzinie oraz dysponuje  wykwalifikowaną kadrą posiadającą doświadczenie w stosowaniu jakościowych technik badawczych w ramach badań o charakterze społecznym oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ofercie uwzględniono wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 51.23 KB)
    Pobierz