Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego opracowania graficznego i wydruku 100 szt. plakatów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 27 września 2013 - 9:21, ejozwiak

usługa polegająca na opracowaniu autorskiego projektu graficznego plakatu zawierającego informacje o projekcie „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i skierowanym do kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie Warszawy i objętych wsparciem ośrodka pomocowego


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

- opracowaniu autorskiego projektu graficznego plakatu zawierającego informacje o projekcie „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i skierowanym do kobiet samotnie wychowujących dzieci
na terenie Warszawy i objętych wsparciem ośrodka pomocowego,


- wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego 100 szt. plakatów o parametrach technicznych:

· format A3

· nakład 100 szt. plakatów oraz 1 egz. plakatu w postaci prototypu

· gramatura 150 g

· offset

· druk 4+0

· orientacja pionowa

Zgodnie z zapisami ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Termin realizacji zamówienia:

1 etap- wykonanie i przekazanie do akceptacji propozycji zawierającej autorski projekt graficzny plakatu;

2 etap- wykonanie i przekazanie do akceptacji jednego egzemplarza prototypu plakatu;

3 etap- ostateczne wydrukowanie i dostarczenie pełnego nakładu 100 szt. plakatów – do 15.10..2013r.

W wyniku analizy ofert złożonych przez Wykonawców przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone firmie: Drukarnia „LASER-GRAF” Wojciech Włostowski

 

 

 

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 424.78 KB)
    Pobierz