Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie wizualizacji oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów - ul. Korotyńskiego 13

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 17 września 2018 - 14:17, ewrzosek

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie wizualizacji oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów - ul. Korotyńskiego 13 Kierując się kryteriami oceny oferty (cena - waga 60%, termin realizacji - waga 20 % i doświadczenie w realizacji - waga 20 %) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia MM SECURE DESIGN MACIEJ MACIĄGA. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    Pobierz