Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego „Opracowania standardu i procedur kontroli sprawowanej przez m.st. Warszawa nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 2 lutego 2016 - 11:43, kparnicka

W dniu 25 stycznia 2016 r. minął termin składania ofert w ramach zapytania ofertowego dot. "Opracowania standardu i procedur kontroli sprawowanej przez m.st. Warszawa nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej”.


Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie oferetowe dotyczące „Opracowania standardu i procedur kontroli sprawowanej przez m.st. Warszawa nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej” ogłoszone w dniu 11 stycznia 2016 r. nie uzyskano żadnej oferty.

Termin składania ofert minął w dniu 25 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym, w toku niniejszego postępowania nie udzielono zamówienia.