Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego:

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 30 grudnia 2013 - 15:56, kmirgos

W ramach projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu bloku zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) uczestniczek projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez m.st. Warszawa w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr  UDA-POKL.07.02.01-14-018/13-00, a także indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci uczestniczek,

złożone zostały 3 oferty:

Wszystkie oferty  spełniały  wymogi formalne zawarte  w zapytaniu ofertowym i zostały złożone w terminie. Przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone firmie:

Przystań Psychologiczna, Warszawa.

Oferent zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi, posiada doświadczenie z zakresu poradnictwa psychologicznego prowadzonego dla osób dotkniętych przemocą domową, w ofercie uwzględniono wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: zal._4b.pdf, file size: 363.46 KB)
    Pobierz