Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 grudnia 2013 - 9:24, kmirgos

W ramach projektu: "Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet"


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na polegającej na:

- opracowaniu autorskiego projektu graficznego tablicy informacyjnej zawierającej informację: Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet oraz: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- wykonaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego 5 szt. ww. tablic informacyjnych o parametrach technicznych:  

 

·         wymiary: 410 mm szerokości i 297 mm wysokości (format A3)

·         orientacja pozioma

·         materiał: mleczna pleksi o grubości 3 mm do zastosowania wewnętrznego z elementami montażowymi, 
pozwalającymi na nieinwazyjne umieszczenie na dowolnym podłożu (ściana, drzwi)

·         nadruk kolor 4+0

·         nakład 5 szt. tablic informacyjnych

·         umieszczenie na tablicach informacyjnych, z zastosowaniem odpowiedniej kolorystyki, hasła „Człowiek najlepsza inwestycja”, a także wskazanych przez Zamawiającego logotypów:  logotypu m.st. Warszawy, logotypu Partnera projektu – Jobbtorg Sztokholm, logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Powyższe informacje powinny zajmować co najmniej 15 % powierzchni tablicy.


Złożonych zostało 7 ofert:

Wszystkie oferty  spełniały  wymogi formalne zawarte  w zapytaniu ofertowym i zostały złożone w terminie. Przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone firmie Agencja Interaktywna Dulnet Krystian Duliński. Oferent zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi, w ofercie uwzględniono wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: zal.4a.pdf, file size: 65.09 KB)
    Pobierz