Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia różnorodnych działań edukacyjno - integracyjnych dla dzieci i ich rodziców pod nazwą „Strefa Zabaw” podczas XVI Warszawskiego Spotkania Wigilijnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: sobota, 7 grudnia 2019 - 12:21, ewrzosek

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia różnorodnych działań edukacyjno - integracyjnych dla dzieci i ich rodziców pod nazwą „Strefa Zabaw” podczas XVI Warszawskiego Spotkania Wigilijnego


Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena brutto – 40%; Koncepcja działań edukacyjno- integracyjnych – 30 %; Liczba zaangażowanych animatorów – do 15%; Doświadczenie w realizacji działań w obszarze objętym zapytaniem ofertowym we współpracy z m.st. Warszawa –
5 % ; Liczba warsztatów powyżej wskazanego minimum – 10% a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy

PAULINA DMITRUK ART AND MORE

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 85.89 KB)
    Pobierz