Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przygotowania międzypokoleniowego wydarzenia „Warszawa rodzinna moich marzeń”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 13 listopada 2015 - 9:44, ejozwiak

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Opis przedmiotu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie międzypokoleniowego wydarzenia „Warszawa rodzinna moich marzeń” kierowanego do rodzin z dziećmi, w szczególności posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka


Kierując się kryteriami oceny (cena brutto – 20 punktów, program warsztatów – 30 punktów, doświadczenie w prowadzeniu animacji i działań integrujących rodziny lub prowadzenie debat, konsultacji – 40 punktów), Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia oferentowi Fundacja Miejsce Kreatywne, która otrzymała 85 punktów.

Załączniki

  1. 1.
    WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO
    (plik: informacja_o_wyborze_13_11.pdf, file size: 294.45 KB)
    Pobierz