Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie i publikację materiału

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 3 czerwca 2015 - 14:23, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie i publikację materiału informacyjnego oraz wywiadu w prasie, dotyczącego projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Wynik zapytania ofertowego na: Przygotowanie i publikację materiału informacyjnego oraz wywiadu w prasie, dotyczącego projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty:
1.    Media Impact Polska Sp. z o.o.
2.    ZPR Media S.A.

Kierując się kryteriami oceny ofert (kryterium oceny: cena - 80% oraz rodzaj dziennika (płatny/bezpłatny) – 20%), a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Media Impact Polska Sp. z o.o.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich kryteriów oceny.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: argos_wyniki_zapytania_publikacja_w_prasie.pdf, file size: 54.97 KB)
    Pobierz