Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na realizację kursu/zawodowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 22 lutego 2017 - 16:55, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, polegającą na przeprowadzeniu kursu/szkolenia Operator wózków widłowych z uprawnieniami dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakończonego egzaminem zewnętrznym sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena.pdf, file size: 250.69 KB)
    Pobierz