Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 4 sierpnia 2017 - 13:59, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)” firmie: GoWork.pl Andrzej Kosieradzki.


Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

W  ramach postępowania wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena.pdf, file size: 68.26 KB)
    Pobierz