Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na stanowisko: osoba do uruchomienia i obsługi strony internetowej Programu „Warszawska Karta Rodziny”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 3 grudnia 2013 - 9:12, ejozwiak

W związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Warszawska Karta Rodziny, poszukiwano osoby do uruchomienia i obsługi strony internetowej Programu „Warszawska Karta Rodziny”.


2. Osoba pracująca na tym stanowisku byłaby odpowiedzialna za:

§         administrowanie oraz wsparcie i doradztwo techniczne w budowie struktury funkcjonalności strony internetowej Programu,

§         umieszczenie na stronie treści merytorycznych związanych z Programem

§         umieszczenie informacji dla adresatów Karty Młodego Warszawiaka, m.in. dotyczących procedury uzyskania Karty Młodego Warszawiaka, korzystania z obiektów użyteczności publicznej Miasta włączonych do Programu,

§         umieszczenie informacji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucjami kultury oraz przedsiębiorcami, które zechcą włączyć się do Programu,

§         nadzór nad uruchomieniem strony internetowej.

 

2.W dniu 4 listopada 2013 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

1) Nizołek Wiktor ext.wniziolek@um.warszawa.pl

2) Teresa kapela Przewodnicząca KDS ds. dzieci, Młodzieży i Rodziny Teresa.kapela@3plus.pl

3) Fundacja Amicus fundacja.amicus@wp.pl

4) Fundacja AKAT akat@akat.org.pl

 

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie oraz umieszczono na stronach internetowej(właściwe podkreślić):

http://www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostały złożone następujące oferty:

1) Ewelina Gontarz

2) Piotr Świsłowski

 

5. Zamówienie nie zostało udzielone z uwagi na fakt, iż jeden z oferentów nie mógł pojawić się na rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie przez Biuro, natomiast drugi podczas rozmowy oświadczył, że nie jest w stanie podjąć się wykonania  przedmiotowego zamówienia.

 

Załączniki

  1. 1.
    Załącznik nr 4 b
    (plik: zalacznik_na_strone.pdf, file size: 221.31 KB)
    Pobierz