Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na: świadczenie usługi cateringowej dla 30 uczestników spotkania informacyjno-sieciującego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 września 2016 - 8:29, msadurska

Wynik zapytania ofertowego na: świadczenie usługi cateringowej dla 30 uczestników spotkania informacyjno-sieciującego, dla środowiska pomocy społecznej oraz NGO w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Wynik zapytania ofertowego na: świadczenie usługi cateringowej dla 30 uczestników spotkania informacyjno-sieciującego, dla środowiska pomocy społecznej oraz NGO w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierując się kryterium oceny: „Cena” - 70 % oraz „Aspekt Społeczny”  (zaangażowania osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę )– 30%, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Restauracji AMFITRION Adam Lewandowski. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 442.43 KB)
    Pobierz