Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na: Świadczenie usługi prawnej w zakresie wsparcia merytorycznego przy opracowaniu przez Zamawiającego modelu obligacji społecznych w ramach projektu „SIB -..."

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 17 lipca 2017 - 13:55, bgolab

Wyniki zapytania ofertowego na świadczenie usługi prawnej w zakresie wsparcia merytorycznego przy opracowaniu przez Zamawiającego modelu obligacji społecznych w ramach projektu „SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta:

1. Kancelaria Radcy Prawnego Robert Jaworski

Kierując się kryterium oceny: „Cena za 1 godzinę usługi wsparcia” – max 45 pkt., „Dodatkowe doświadczenie zawodowe osoby realizującej przedmiot zamówienia” – max 55 pkt., a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Kancelarii Radcy Prawnego Robert Jaworski. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze
    (plik: sib_wyniki_zapytania_17.07.2017.pdf, file size: 411.3 KB)
    Pobierz