Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego nr 10/LSW/2018 - Organizator imprez rozrywkowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 5 marca 2018 - 13:26, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 16.02.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: "Organizator imprez rozrywkowych (inne nazwy kursu Organizator eventów/Event manager; kod zawodu: 333201) " dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Organizator imprez rozrywkowych”.


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Event Manager Training Group Dorota Rogozińska ul. Kasprowicza 95;

2. Świat Eventów Al. Jerozolimskie 181B

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Event Manager Training Group Dorota Rogozińska. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_1.03.2018.pdf, file size: 424.31 KB)
    Pobierz