Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego nr 11/LSW/2017- Kelner

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 12 września 2017 - 11:00, bgolab

Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Kelner (kod zawodu 513101) dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W  ramach postępowania wpłynęła 1 oferta: GOWORK.PL  Andrzej Kosieradzki ul. Starowiejska 172 08-110 Siedlce

 

Kierując się kryteriami oceny ofert (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia  GOWORK.PL  Andrzej Kosieradzki ul. Starowiejska 172 08-110 Siedlce. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_08.09.2017.pdf, file size: 419.1 KB)
    Pobierz