Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego nr 12/LSW/2018 - Stylizacja rzęs

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 21 marca 2018 - 14:44, dnowinska

.


Wynik zapytania ofertowego z dnia 8.03.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: "Stylizacja rzęs" dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Spejlista ds. stylizacji rzęs”.
W ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:
1. Beauty Lux Sp. z o o. ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa;

2. Atelier Stylizacji VALIA Weronika Wiśniewska ul. Orlego Lotu 2,03-982 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny oferty (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Beauty Lux Sp. z o o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_kurs_stylizacja_rzes.pdf, file size: 417.09 KB)
    Pobierz