Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego nr 13/LSW/2017- Kucharz

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 września 2017 - 11:21, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 28.08.2017 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Kucharz (kod zawodu: 512001) dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Kucharz”.


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o o. Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;

2. GOWORK.PL Andrzej Kosieradzki ul. Starowiejska 172 08-110 Siedlce -  oferta nie spełnia warunków udziału w postepowaniu

Kierując się kryteriami oceny ofert (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o o. Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Oferta spełnia warunek udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_29.09.2017.pdf, file size: 441.68 KB)
    Pobierz