Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

•Wynik zapytania ofertowego nr 13/LSW/2018 - Kadry i płace

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 8 maja 2018 - 14:46, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 27.04.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia:"Kadry i płace" (kod zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310) dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Specjalista ds. Kadr i płac”.


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:  Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa . Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_07.05.2018.pdf, file size: 93.4 KB)
    Pobierz