Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego nr 21/LSW/2017- Księgowy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 16 listopada 2017 - 8:29, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 31.10.2017 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Księgowy (kod zawodu: 331301) (podstawy księgowości) ” dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Księgowy”


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:  Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny ofert (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 406.57 KB)
    Pobierz