Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego nr 24/LSW/2017- Zintegrowany kurs od podstaw do głównego księgowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 20 grudnia 2017 - 14:53, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 11.12.2017 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: „Zintegrowany kurs od podstaw do głównego księgowego, zawierającego II poziomy (księgowy - kod zawodu: 331301 oraz specjalista ds. rachunkowości - 241103) dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Księgowy” oraz „Specjalista ds. rachunkowości”.


 

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: 

1. Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny ofert (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_20.12.2017.pdf, file size: 418.99 KB)
    Pobierz