Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego nr 5/LSW/2018 -Fryzjer

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 lutego 2018 - 9:48, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 12 stycznia 2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Fryzjer dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Fryzjer”.


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o o., Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Zamówienie nie zostało udzielone