Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego nr 6/LSW/2018 - Archiwista I Stopnia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 26 stycznia 2018 - 11:44, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 17.01.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia:"Archiwista I Stopnia" dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Archiwista”.


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

1. SUKCES Centrum Rozwoju, ul. Kazimierza Wielkiego 40 lok. 7, 96-200 Rawa Mazowiecka

Kierując się kryteriami oceny oferty (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia SUKCES Centrum Rozwoju, ul. Kazimierza Wielkiego 40 lok. 7, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_25.01.2018.pdf, file size: 397.13 KB)
    Pobierz