Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego numer 15/2017/AW kurs Podstawy księgowości.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 24 października 2017 - 11:21, bgolab

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Podstawy księgowości (kod zawodu 331301 Księgowy) dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 17.10.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.


Zamówienie nie zostaje udzielone.