Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego - reedukacja

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 listopada 2018 - 13:15, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 18.10.2018 r. dot. organizacji i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: 

 

- CE LINGUA SP. Z O.O., os. Bochaterów Września 1A/C 31-620 Kraków;

 

- Open Education Group  Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (40% liczba godzin, 40% doświadczenie wykonawcy, 10% doświadczenie kadry, 10% doświadczenie w projektach UE), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Open Education Group  Sp. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 106.42 KB)
    Pobierz