Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego: szkolenie Analiza danych dla analityków

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 października 2017 - 14:43, bgolab

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie szkolenia zawodowego ANALIZA DANYCH DLA ANALITYKÓW dla jednego Uczestnika projektu „START DO PRACY - program akywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 30.09.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.


 Zamówienie nie zostaje udzielone.