Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego: szkolenie GRAFIKA KOMPUTEROWA

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 17 sierpnia 2017 - 12:53, bgolab

Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego GRAFIKA KOMPUTEROWA dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedziało 4 wykonawców. Jeden z Oferentów w dniu 16 sierpnia 2017r. wycofał swoją ofertę z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w wyznaczonym terminie.


W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Euro Info Group Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Euro Info Group Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 436.12 KB)
    Pobierz