Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego: szkolenie zawodowe Front End Developer

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 25 lipca 2017 - 14:02, bgolab

Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego Front End Developer dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedział jeden wykonawca.


W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

PP Comp Informatyczna Obsługa Firm Przemysław Pedrycz, ul. Magnacka 4/14,  02-496 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie PP Comp Informatyczna Obsługa Firm Przemysław Pedrycz. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja_o_wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzysniejszej_oferty.pdf, file size: 421.46 KB)
    Pobierz