Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego w ramach umowy zlecenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 30 grudnia 2013 - 15:19, psliwowski

.


Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia osoby w ramach umowy zlecenia dotyczącej przygotowania wniosku aplikacyjnego o fundusze zewnętrzne oraz koordynacji wdrożenia systemu nawigacji dostosowanego do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Kierując się kryteriami oceny ofert (kryterium: cena – 50%, doswiadczenie i znajomośc tematyki - 50%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia następującemu Wykonawcy: Pani Dorota Nowińska

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wybrana_oferta.pdf, file size: 294.03 KB)
    Pobierz