Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego świadczenie usługi prawnej (bon żłobkowy)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 19 października 2017 - 9:20, ejozwiak

Świadczenie usługi prawnej w zakresie wsparcia merytorycznego przy realizacji przez Zamawiającego nowego zadania przyjętego uchwałą nr L/1217/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego


Kierując się kryteriami oceny oferty:
Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
• Wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz warszawskich rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.),
• doświadczenie zawodowe potwierdzone zatrudnieniem lub inna stałą współpracą
w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 60% wartości oceny (max. 60 pkt.),
(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy min 2 lata – 30 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy min 5 lat – 60 pkt 
Doświadczenie zawodowe potwierdzone rekomendacją Urzędu m.st. Warszawy – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)
Jednocześnie uwzględniając zapisy zapytania ofertowego zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy/osobie Kancelaria Adwokacka Kinga Krzyżewska - Kubacka

 

Załączniki

  1. 1.
    Załącznik nr 4 b
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 655.64 KB)
    Pobierz