Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego ws. zaangażowania osoby do wsparcia merytorycznego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 9 marca 2015 - 13:55, dnowinska

Wynik zapytania ofertowego ws. zaangażowania osoby do wsparcia merytorycznego.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ws. zaangażowania osoby do wsparcia merytorycznego wpłynęły 2 oferty.
Kierując się kryteriami oceny oferty (50% - cena, 50% - rozmowa kwalifikacyjna), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o nie wyłonieniu Wykonawcy z uwagi na niespełnienie wymagań oczekiwanych przez Zamawiającego, określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wynik.pdf, file size: 327.08 KB)
    Pobierz