Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego ws. zaangażowania osoby do wsparcia merytorycznego.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 3 kwietnia 2015 - 14:44, dnowinska

Kierując się kryteriami oceny oferty (50% - cena, 50% - rozmowa kwalifikacyjna), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Izabeli Sopalskiej. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: skmbt_c284e15040314250.pdf, file size: 345.96 KB)
    Pobierz