Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania: Szkolenie administracyjno-biurowe z elementami archiwizacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 8 grudnia 2017 - 11:28, bgolab

Wynik zapytania: Szkolenie administracyjno-biurowe z elementami archiwizacji


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego: Szkolenie administracyjno - biurowe z elementami  archiwizacji dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 29 listopada2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. 
W związku z powyższym zamówienie nie zostaje udzielone.