Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania - Usługa polegająca na analizie i doradztwie w zakresie przygotowania oraz testowania aplikacji mobilnej dedykowanej osobom z dysfunkcjami narządu wzroku na rzecz realizacji projektu Virtualna Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 30 czerwca 2017 - 12:56, dnowinska

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena: 50%, doświadczenie: 50%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Altix Sp. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.

    (plik: wynik.pdf, file size: 336.47 KB)
    Pobierz