Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania - Zaprojektowanie koncepcji oraz realizacji i koordynacji kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu Virtualna Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 3 sierpnia 2017 - 15:34, dnowinska

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto: 30%, przedstawiona koncepcja i harmonogram działań projektu kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej: 70%, w tym: pomysł na realizację kampanii – 35 %, atrakcyjność zaproponowanych terminów działań reklamowych oraz ilości i częstotliwości emisji materiałów informacyjno-promocyjnych – 25 %, zastosowanie dodatkowych niż wymagane w przedmiocie zamówienia nośników informacyjno-promocyjnych – 10 %), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: Warexpo Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    Pobierz