Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytanie ofertowego dot. druku 180 szt. kalendarzy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 listopada 2012 - 10:00, ext.aplatek

Wynik zapytanie ofertowego dotyczącego opracowania projektu graficznego oraz druk 180 szt. kalendarzy książkowych na 2013 r. zawierających 4-stronnicową wkładkę z wykazem adresów 80 jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz nadruk na okładce znaku promocyjnego m.st. Warszawy


 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

 

 1)      „Aleksander Sieklicki IKG”

 2)      PHU Laminex Piotr Kumor 

 3)      Lediberg Sp. z o. o.

 

 W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Aleksander Sieklicki IKG, Rynek Starego Miasta 22/24/5, 00-272 Warszawa  

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert.

 

 

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz