Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynika zapytania dot. wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 9 marca 2017 - 13:36, rkadej

Przedmiotem zapytania było zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


W wyniku ogłoszenia zebrano 7 ofert:

1. Beata Grochowska; data wpływu oferty: 16.02.2017r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

2. Małgorzata Mroczek;  data wpływu oferty: 16.02.2017r.; spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Ivanna Chernyk; data wpływu oferty: 15.02.2017r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

4. Marta Dołęgowska; data wpływu oferty: 17.02.2017r.; nie spełnia warunków udziału  w postępowaniu.

5. Joanna Tabaka; data wpływu oferty: 20.02.2017r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

6. Marta Dudek; data wpływu oferty: 20.02.2017r.;  nie spełnia warunków udziału  w postępowaniu.

7. Iwona Przybyła; data wpływu oferty: 20.02.2017r. spełnia warunki udziału  w postępowaniu

Dwie osoby nie przystąpiły do rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierując się kryteriami wyboru, tj. Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

·  doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) 

·  doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

·  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

·  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

·  doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Pani Joannie Tabaka. Złożona oferta
 w największym stopniu spełnia  założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_informacja_dla_seniora.pdf, file size: 529.95 KB)
    Pobierz