Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki postępowania dot.doradztwa z zakresu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 października 2018 - 9:45, bgolab

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta potencjalnego wykonawcy - Pani Barbary Kunysz-Syrytczyk. Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu. Oferta otrzymała ogólnie 95 punktów, w tym 40 pkt w kryterium cena brutto oferty i 55 punktów w kryterium doświadczenie zawodowe trenerki (maksymalnie 60 punktów). Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Barbarze Kunysz-Syrytczyk.


Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_doradztwo.pdf, file size: 326.06 KB)
    Pobierz